• امروز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت  1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی صوت
مطالب ویژه

وقف

وقف هدیه ای ماندگار

بیا نات مقام معظم رهبری در مورد وقف

بانک صوت
موضوع
زمان درج
شنبه 4 آذر 1396
نام قطعه
موضوع
زمان درج
شنبه 4 آذر 1396
موضوع
زمان درج
یک شنبه 7 خرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 24 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
جمعه 11 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 10 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 10 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 8 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 8 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
سه شنبه 8 فروردین 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین