کد خبر : 275282

تاریخ درج خبر : سه شنبه 23 خرداد 1396
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان کرمانشاه
• محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی،سیدمصطفی حسینی،پادگان آموزشی شهید رجایی شهرستان کرمانشاه
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی،سیدمصطفی حسینی،پادگان آموزشی شهید رجایی شهرستان کرمانشاه