20 معرفي مديران
 • امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

وقف

وقف هدیه ای ماندگار

بیا نات مقام معظم رهبری در مورد وقف

حجت الاسلام آیت اله عباسیان
عنوان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حجت الاسلام آیت اله عباسیان
تلفن
08338359555
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حجت الاسلام و المسلمین مهدی توسلی
عنوان
معاونت فرهنگی واجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین مهدی توسلی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
احمد رضا صادقی
عنوان
معاونت توسعه منابع وپشتیبانی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
احمد رضا صادقی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
محسن سیاحی
عنوان
سرپرست معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور استان کرمانشاه
نام مدیر
محسن سیاحی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
فریدون شکری
عنوان
رییس حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
فریدون شکری
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
شهرام جلیلیان
عنوان
رییس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
شهرام جلیلیان
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
ماندانا شفیعی مقدم
عنوان
رییس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
ماندانا شفیعی مقدم
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حجت الاسلام مجید میرزایی
عنوان
رییس امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حجت الاسلام مجید میرزایی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
مجتبی کوگرد
عنوان
کارشناس روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
مجتبی کوگرد
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
رضا صالح
عنوان
مسول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
رضا صالح
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حسین قربانی
عنوان
کارشناس فناوری و اطلاعات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حسین قربانی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
قاسم خزایی
عنوان
مسول مالی غیر عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه کرمانشاه
نام مدیر
قاسم خزایی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
شاپور قنبری
عنوان
کارشناس هماهنگی و پیگیری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
شاپور قنبری
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حجت الاسلام  سید ناصر سید آقایی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرمانشاه ناحیه دو
نام مدیر
حجت الاسلام سید ناصر سید آقایی
تلفن
08338259959
فکس
08338259959
پست الکترونیک
حجت الاسلام جواد جاسمی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرمانشاه ناحیه یک
نام مدیر
حجت الاسلام جواد جاسمی
تلفن
38363159
فکس
38362786
پست الکترونیک
حمید خسروانی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسلام آباد غرب
نام مدیر
حمید خسروانی
تلفن
45231163
فکس
45231163
پست الکترونیک
حجت الاسلام محمد رسول واحدی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کنگاور
نام مدیر
حجت الاسلام محمد رسول واحدی
تلفن
48226640
فکس
48226640
پست الکترونیک
داریوش یاوری
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سرپل ذهاب
نام مدیر
داریوش یاوری
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
ما موستا هادی رمضانی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاوه
نام مدیر
ما موستا هادی رمضانی
تلفن
46123122
فکس
46123122
پست الکترونیک
میثم همتی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنقر
نام مدیر
میثم همتی
تلفن
48424892
فکس
48424892
پست الکترونیک