19 معرفي مديران
 • امروز پنج شنبه چهاردهم فروردین 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

وقف

وقف هدیه ای ماندگار

بیا نات مقام معظم رهبری در مورد وقف

حجت الاسلام و المسلمین محمد صالحی
عنوان
مدیرکل استان
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین محمد صالحی
تلفن
38359555
فکس
پست الکترونیک
پریوش صفری
عنوان
سرپرست معاونت بهره وری اقتصادی
نام مدیر
پریوش صفری
تلفن
38352991
فکس
پست الکترونیک
سجاد اسدی
عنوان
کارشناس مالی غیرعمومی
نام مدیر
سجاد اسدی
تلفن
38352991
فکس
پست الکترونیک
مهدی فرهمند
عنوان
مسئول حراست اداره کل
نام مدیر
مهدی فرهمند
تلفن
38352991
فکس
پست الکترونیک
ساحل سهیلی
عنوان
کارشناس روابط عمومی
نام مدیر
ساحل سهیلی
تلفن
38352991
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام و المسلمین مهدی توسلی
عنوان
معاونت فرهنگی واجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین مهدی توسلی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
احمد رضا صادقی
عنوان
معاونت توسعه منابع وپشتیبانی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
احمد رضا صادقی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
شهرام جلیلیان
عنوان
رییس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
شهرام جلیلیان
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حسین قربانی
عنوان
کارشناس فناوری و اطلاعات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حسین قربانی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
ماندانا شفیعی مقدم
عنوان
رییس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
ماندانا شفیعی مقدم
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حجت الاسلام مجید میرزایی
عنوان
رییس امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
حجت الاسلام مجید میرزایی
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
رضا صالح
عنوان
مسول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
رضا صالح
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
شاپور قنبری
عنوان
کارشناس هماهنگی و پیگیری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
نام مدیر
شاپور قنبری
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
حجت الاسلام  سید ناصر سید آقایی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرمانشاه ناحیه دو
نام مدیر
حجت الاسلام سید ناصر سید آقایی
تلفن
08338259959
فکس
08338259959
پست الکترونیک
حجت الاسلام جواد جاسمی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرمانشاه ناحیه یک
نام مدیر
حجت الاسلام جواد جاسمی
تلفن
38363159
فکس
38362786
پست الکترونیک
حمید خسروانی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسلام آباد غرب
نام مدیر
حمید خسروانی
تلفن
45231163
فکس
45231163
پست الکترونیک
داریوش یاوری
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کنگاور
نام مدیر
داریوش یاوری
تلفن
08338352991-2
فکس
08338359715
پست الکترونیک
ما موستا هادی رمضانی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاوه
نام مدیر
ما موستا هادی رمضانی
تلفن
46123122
فکس
46123122
پست الکترونیک
میثم همتی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنقر
نام مدیر
میثم همتی
تلفن
48424892
فکس
48424892
پست الکترونیک